Srovnáni Remdesivir s Remescor pro Ministerstvo zdravotnictví ČR


Aktualizace 17. 3. 2020


Remdesivir (Gilead) Remescor (NCTB)
1. Target
Pacient v kritickém stavu – potvrzená infekce SARSCoV-2, hospitalizace a umělá plicní ventilace Pacient v kritickém stavu – potvrzená infekce SARSCoV-2, hospitalizace a umělá plicní ventilace
2. Zákon o léčivech 378/2007 Sb.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů),konkrétně dle § 8 odst. 6 povolit použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů), konkrétně dle § 8 odst. 6 povolit použití nikde neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění
3. KLH (ARDS + ARDS COVID-19)
NA 8 + 8
4. KLH – Celkový počet pro jiné indikace, shodný mechanismus
9 / 2
overall / phase II/III
1069 / 239 / 145
MSC / UC MSC / phase II/III UC MSC
5. Nežádoucí účinky
data nedostupná nebyly evidovány NU způsobené MSC
6. Země původu léčiva
USA Česká republika
7. Dostupnost
NA / transport z USA letecky Ihned pro 10-15 pacientů / Brno
8. Vydaná povolení regulátorem
žádné (do 17.3.2020) MSC pro autologní použití