Remescor

Remescor je léčivý přípravek moderní terapie (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product) pro lidské použití, jehož základem jsou mesenchymální stromální buňky získané z pupečníku (hUCT MSCs – human Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells). Zatímco se zkoumá mnoho přístupů, mesenchymální stromální buňky se ukazují velký potenciál pro léčbu viru COVID-19 modulací imunologických dysregulací a zánětu. Podle Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA – European Medicinal Agency), přípravky somatobuněčné terapie jsou takové, které obsahují buňky nebo tkáně, které měly být použity pro stejnou nezbytnou funkci v těle (za účelem vyléčení, diagnózy nebo prevence). Remescor je komerční název léčivého přípravku ATMP, který má základ v mesenchymálních stromálních buňkách získaných z lidského pupečníku.

Remescor byl vyvíjen v rámci společného projektu společnosti Primecell v laboratořích Národního centra tkání a buněk (NATIC) s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pod názvem „Vývoj regenerativních a léčivých přípravků moderní terapie na bázi kultivovaných mesenchymálních buněk z tkáně pupečníku“ pod záštitou Technologické agentury ČR v rámci programu DELTA (TF03000037). Výsledky výzkumu byly zveřejněny 11.12.2019 v mezinárodním odborném časopisu (https://doi.org/10.1007/s11064-019-02925-y). V současné době se výsledky základního výzkumu validují v GMP zařízení NATIC a další, nové zařízení se připravuje ke zvýšení kapacity výroby. Jedná se o biomedicínské centrum 4 Medical Innovation v Ostravě.


Farmaceutická dokumentace byla odevzdána SÚKLu 23. 3. 2020.


Publikace:

Ladislava Vymetalova1 · Tereza Kucirkova1 · Lucia Knopfova1 · Veronika Pospisilova2,3 · Tomas Kasko2,3 ·
Hana Lejdarova4 · Eva Makaturova5 · Petr Kuglik5,6 · Veronika Oralova7 · Eva Matalova7 · Petr Benes1 · Zdenek Koristek2,8 · Serhiy Forostyak2,3,8

Large‑Scale Automated Hollow‑Fiber Bioreactor Expansion of Umbilical Cord‑Derived Human Mesenchymal Stromal Cells for Neurological Disorders 2018. Neurochemical Research.

Published: 2020