Léčba MSC u vážné poruchy plic spojené s COVID-19 – komentář ke studiím

Ukázalo se, že ARDS spojený s nákazou COVID-19, který má extrémně vysokou vitalitu, se dá léčit, pokud se klasická léčba zkombinuje s buněčnou terapií. Dr. Liang ohlásil první případovou studii popisující efekt terapie pomocí UC MSC na 65 letou ženu s prokázaným ARDS vyvolaným onemocněním COVID-19. První den po druhé dávce UC MSC se životní funkce pacientky stabilizovaly, stejně tak jako známky selhání orgánů, a pacientka už nebyla závislá na ventilátoru. Dva dny po třetí infuzi byla pacientka převezena z jednotky intenzivní péče na lůžkové oddělení, protože se uzdravovala a většina laboratorních testů se vracela do normálu. Šest dní po třetí infuzi se na CT snímcích plic ukázalo výrazné zlepšení. Dva dny po třetí infuzi byly stěry z krku na COVID-19 negativní a pacient se plně zotavil (http://www.chinaxiv.org/abs/202002.00084).

Přesvědčivým klinickým důkazem je ukázka bezpečnosti a účinnosti této léčby na skupině 7 pacientů, kterou publikoval Dr. Zhao a jeho tým letos v magazínu Aging and Disease (http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2020.0228). Dr. Zhao a jeho tým demonstrovali, že intravenózní transplantace UC MSC jako doplněk ke standardní léčbě pacientů s pneumonií způsobenou COVID-19, obzvláště pacientům s kriticky vážnými potížemi (ARDS), usnadňuje léčbu v porovnání s kontrolní placebo skupinou. Pulmonální funkce a symptomy 7 pacientů v hodnocení se výrazně zlepšily za 2 dny od MSC transplantace. Z nich dva pacienti s obvyklým a jeden s vážným průběhem se uzdravili a byli propuštěni 10 dní po ukončení léčby. U pacientů se zvýšil počet periferních lymfocytů a snížil počet C-reaktivních proteinů, zhruba po 3-6 dnech po infuzi MSC se vyřešil problém příliš aktivních cytokin vylučujících imunitních buněk CXCR3+CD4+ T buněk, CXCR3+CD8+ T buněk, and CXCR3+ NK buněk a dramaticky se zvýšila populace skupiny regulačních dendritických buněk (DC). Pacient léčený pomocí buněčné terapie vykazoval výrazně sníženou hladinu TNF-α a zvýšenou hladinu IL-10 v porovnání s kontrolní placebo skupinou. Dále, profil genové exprese prokázal, že MSC byly ACE2- a TMPRSS2-, což ukazuje, že MSC nejsou virem COVID-19 modulovány. Tato pozitivní zpráva ohledně léčby MSC motivovala biotechnologické společnosti v USA (Celltex), Austrálii (Mesoblast), Evropě (NATIC/Primecell), Iránu (Iran’s Health Ministry) k zahájení schvalování programů na použití ze soucitu, které umožňují aplikaci UC MSC a pomoc pacientům s vážnou poruchou plic (ARDS).


ke studiím