Farmaceutická dokumentace a Žádost na SÚKL o povolení k výrobě Remescor

(chronologicky: → odesláno / ← přijato)


16. 3. 2020 – Nabídka využití vlastností mezenchymálních kmenových buněk z tkáně pupečníku při léčbě pacientů s těžkým poškozením plic způsobeným novým koronavirem COVID-19 odeslána Ministerstvu zdravotnictví ČR a Ústřednímu krizovému štábu zde:

Dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR.
Dopis Ústřednímu krizovému štábu.

24. 3. 2020 – Podána na SÚKL Žádost o povolení k výrobě léčiva Remescor, ke které byla připojena Farmaceutická dokumentace v CTD formátu. Žádost naleznete zde:

Farmaceutická dokumentace Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv pro posouzení bezpečnosti a účinnosti přípravku Remescor.

25. 3. 2020 – Odpověď Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci udělení výjimky zde:

Vyrozumění o postoupení podání.

1. 4. 2020 – Písemné upřesnění pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zde:

Dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR.