Klinické hodnocení zaměřené na využití lidských buněk v léčbě COVID-19

V současné době dva největší registry klasických hodnocení léčiv ClinicalTrial.gov a Registr klasických hodnocení Světové zdravotnické organizace (WHO ICTRP) evidují 30 klinických studií, zaměřených na vývoj léčiva využívajícího lidské buňky v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Celkově existuje téměř 1 800 studií na světě, které se zabývají diagnostikou nebo léčbou COVID-19 – viz Clinicaltrials.gov (30. 9. 2020) a Bioinformant.com.


Clinicaltrials.gov (30. 9. 2020)Otevřít PDF