Klinické hodnocení MCS v ARDS

(související i nesouvisející s COVID-19)


Zikuan Leng1,5,#, Rongjia Zhu2,#, Wei Hou3,#, Yingmei Feng3,#, Yanlei Yang4, Qin Han2, Guangliang Shan2, Fanyan Meng1, Dongshu Du1, Shihua Wang2, Junfen Fan2, Wenjing Wang3, Luchan Deng2, Hongbo Shi3, Hongjun Li3, Zhongjie Hu3, Fengchun Zhang4, Jinming Gao4, Hongjian Liu5*, Xiaoxia Li6, Yangyang Zhao2, Kan Yin6, Xijing He7, Zhengchao Gao7, Yibin Wang7, Bo Yang8, Ronghua Jin3*, Ilia Stambler9,10,11, Lee Wei Lim9,10,12, Huanxing Su9,10,13, Alexey Moskalev9,10,14, Antonio Cano9,10,15, Sasanka Chakrabarti16, Kyung-Jin Min9,10,17, Georgina Ellison-Hughes9,10,18, Calogero Caruso9,10,19, Kunlin Jin9,10,20*, Robert Chunhua Zhao1,2,9,10*
Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia. Aging and Disease
Published: 2020


Michael A Matthay, Carolyn S Calfee, Hanjing Zhuo, B Taylor Thompson, Jennifer G Wilson, Joseph E Levitt, Angela J Rogers, Jeffrey E Gotts, Jeanine P Wiener-Kronish, Ednan K Bajwa, Michael P Donahoe, Bryan J McVerry, Luis A Ortiz, Matthew Exline, John W Christman, Jason Abbott, Kevin L Delucchi, Lizette Caballero, Melanie McMillan, David H McKenna, Kathleen D Liu
Treatment with allogeneic mesenchymal stromal cells for moderate to severe acute respiratory distress syndrome (START study): a randomised phase 2a safety trial. The Lancet
Published: 2018


 

Jennifer G Wilson, Kathleen D Liu, Hanjing Zhuo, Lizette Caballero, Melanie McMillan, Xiaohui Fang, Katherine Cosgrove, Rosemary Vojnik, Carolyn S Calfee, Jae-Woo Lee, Angela J Rogers, Joseph Levitt, Jeanine Wiener-Kronish, Ednan K Bajwa, Andrew Leavitt, David McKenna, B Taylor Thompson, Michael A Matthay
Mesenchymal stem (stromal) cells for treatment of ARDS: a phase 1 clinical trial. The Lancet
Published: 2015


Daniel J. Weiss , MD , PhD ; Richard Casaburi , PhD , MD , FCCP ; Robin Flannery ; Michelle LeRoux-Williams , PhD ; and Donald P. Tashkin, MD , FCCP
A Placebo-Controlled, Randomized Trial of Mesenchymal Stem Cells in COPD. CHEST
Published: 2013


Clinicaltrials.gov (21. 3. 2020)Otevřít PDF